Velkommen

til Dommergaarden i Gl. Skagen

Dommergaarden er et unikt ejerlejligheds feriekompleks i Gl. Skagen bestående af 6 lejligheder med hver 6 sovepladser. Lejlighederne er identiske inde såvel som ude.

 

Én af hoved-idéerne/konceptet bag Dommergaardens indvielse 17/5 1986 var det faktum, at et dansk sommerhus gennemsnitligt kun blev brugt af sin ejer 8 – 10 uger årligt. Det er angiveligt lidt højere i 2023, men det gennemsnitlige sommerhus står stadig ubenyttet hen i omkring 80% af året, når man bortser
fra udlejning. 

 

Af bl.a. den årsag blev hver af de 6 ejerlejligheder opdelt i 6 ejerandele, juridisk kaldet ideelle andele, hvor hver ejerandels 1/6 ejerskab og årlige brugsret til lejligheden er tinglyst på lejligheden.

 

En anden årsag til opdelingen i 6 ejerlejligheder var, at Dommergaarden i 1986 erstattede sommerpensionatet Dommergaarden, Chr. Møllersvej 6, hvis ældeste del blev bygget i 1860 af vragfisker Ole Christoffersen, kaldet ”Søkongen”, og omdannet til sommerpensionat i 1934, og fungerede som sådan indtil 1985. Der var plads til 36 sovende gæster, og en forudsætning for at få byggetilladelsen til den nye Dommergaard var, at der altid skulle være plads til 36 sovende gæster, hvilket også er gældende i dag. Dommergaarden kan derfor direkte føre sin historie 89 år tilbage til 1934.

Lejlighederne & beliggenheden             

                     

Dommergaarden har angiveligt én af landets absolut bedste beliggenheder. Fra hver lejlighed og dens 2 nord/syd vendte terrasser er der også én af landets

absolut bedste udsigter. Mod nord og vest over havet og Solnedgangspladsen, og mod syd og øst over byen og Sømærket. Der er lukket ugenert gårdhave mod syd, fælles græsplæne mod vest, egen strandsti med klittrappe med kun ca. 70 m til havet, og der er egen privat P-plads til hver lejlighed.

 

Hver lejlighed indeholder i stuen indgangsparti med trappe til 1. salen, soveværelse, gæsteværelse med 3 sovepladser og badeværelse. 1. salen indeholder køkken med 6 personers spisebord, opholdsstue med plads til 6 personer, udgang til de 2 terasser, brændeovn og trappe til hems, hvor der er 1 soveplads.

 

Den 8 – 9 ugers årlige brugsret er fordelt efter et årligt rotationsprincip, der starter forfra hvert 6. år, og hvor der altid er 2 x 2 uger i ”sommerhalvåret”, og resten af ugerne er fordelt jævnt over resten af året.

Unikt feriekoncept & herlighedsværdier

 

Med opdelingen af Dommergaarden i 6 ejerlejligheder med hver 6 ejerandele, er der angiveligt 1000-vis af eksisterende og potentielle sommerhusejere, der af mange forskellige årsager foretrækker at have en sommerbolig efter det koncept Dommergaarden praktiserer. Som sådanne årsager kan bl.a. nævnes: økonomiske, miljømæssige, bæredygtighedsmæssige (sustainability), klimaforandringsmæssige og

ressourcebesparelser.

 

Som nogle specifikke Dommergaards herlighedsværdier, kan bl.a. nævnes: beliggenheden, udsigten, de nord - og sydvendte terrasser, den lukkede gårdhave, nærheden til stranden ad egen strandsti, den private P-plads og de forhold, at andelsejerne ikke selv har nogen indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, ej heller opgaver med inventar- og møbeludskiftning, havepasning og rengøring.

 

Dertil kommer en lang række andre generelle herlighedsværdier, bl.a. den uspolerede natur uanset årstid, havets næsten konstante Brusen, den uovertrufne solnedgang, uendelige stisystemer til gå- og cykelture, det meget specielle Skagensvejr med højt til himlen, de endeløse vest- og østvendte strande, kunst- og kulturlivet i Skagen og Gl. Skagen og nærheden til masser af restauranter og spisesteder. 

Museet

 

På det yderste sydøstlige hjørne af Dommergaardens grund ligger Museet, der er Dommergaardens 7. ejerlejlighed. Den er helejet af Halberg Fonden, som også ejer Trekosten, ”Fru Torsens Hus” mellem Dommergaarden og Trekosten og det foranliggende gule fredede ”Lille Klithus”. Denne lejlighed har også andelsejerne mulighed for at leje, hvis der er behov for flere overnattende gæster. Der er 4 sovepladser. Museet er rent faktisk Skagens første Museum bygget i 1895 af fyrskibskaptajn Larsen.

Den historiske værdi af Museet understøttes af, at der står en kopi af Museet i Legoland

Et historisk tilbageblik

 

Da Dommergaarden kan føre sin historie direkte tilbage til 1934, altså 89 år, kan der angiveligt skrives en hel bog om hvad der er hændt i Dommergaards regi i alle disse år, men her skal alene foretages følgende  historiske tilbageblik:


1860 

Vragfisker Ole Christoffersen, kaldet ”Søkongen” bygger den ældste del af bygningerne på Chr. Møllers Vej 6 og flytter ind. Han fik i 1870 en datter, Petrea, som – da hun blev voksen - gerne ville giftes med en ung mand Christian Pedersen, kaldet ”Dommer Christian” Han boede på ”Søiberggård”, der er gården beliggende på marken mellem Ruths Hotel og Sømærket, og hvis lade på det tidspunkt tilhørte Dommergaarden. Dommer Christian var dog slet ikke Dommer, men avlsbruger (husmand), men blev kaldt Dommer Christian fordi han havde mæglet i en sag om et barnemord i Bunken. ”Søkongen” ønskede dog ikke at få ”Dommer Christian” som svigersøn, og derfor kunne de først blive gift i 1916 efter at ”Søkongen” døde samme år.

1895

Fhv. fyrskibskaptajn, kanonbådsfører under treårskrigen med Prøjserne og Ridder af Dannebrog Peter Johan Larsen bygger Museet, hvor han udstillede sine håndskårne møbler med indlagt rav og perlemor. Han kom i 1883 roende i en lille jolle til kajen i Højen på vej til Norge, hvor han ville slå sig nede på en lille ø, men fik nattelogi hos ”Søkongen”, hvor han følte sig så tilpas, at han blev boende indtil sin død i 1896.

1916

”Søkongen” afgår ved døden 

 

1916

Efter brylluppet flytter ”Dommer Christian” ind hos sin kone Petrea på Chr. Møllersvej 6, som hun arvede efter sin far

1934

Efter at Petrea døde i 1929 blev ”Dommer Christian” boende på Chr. Møllersvej 6, men sælger ejendommen før sin død til Fru Lagoni. Han døde i 1937.

1934

Fru Mary Lagoni køber Chr. Møllersvej 6, og omdanner den til sommerpensionat med navnet Dommergaarden efter ”Dommer Christian”, og hun driver Dommergaarden indtil 1976.

1939

En ung Læsø pige bliver ansat som ung pige hos fru Lagoni.

1941

Hun bliver gift og boede på pensionat Dommergaarden med sin mand.

1944

Hun fødte en søn på værelse 13, som blev døbt Kurt, og de boede på Dommergaarden indtil sidst i 1940’erne. Kurt var Kurt Isaksen, skaberen af den nuværende Dommergaard, og fru Lagoni var gudmor til Kurt.

1976

Fru Lagoni sælger Dommergaarden til Kurt Isaksens forældre, der havde stærk tilknytning til fru Lagoni, og i alle årene havde hjulpet hende med at drive pensionatet. De drev pensionatet videre indtil 1985.

1984-85

Kurt Isaksens far blev gjort opmærksom på, at der var 6 byggeretter på Chr. Møllers Vej 6. Da bygningerne på det tidspunkt var nedslidte, besluttede Kurt og hans forældre at etablere et ApS, hvorefter de gik i gang med at nedbryde den gamle Dommergaard og bygge den nye, der var færdig og blev indviet den 17/5 1986.

1986

Kurt blev ansat som direktør og administrator i Dommergaarden, og familien Isaksen påbegynder salget af ejerandelene, og der var udsolgt efter et par år. Han var administrator i ca. 25 år indtil 2010.

2007

Efter at Kurts mor døde sælger hendes bo den sidste ejede andel af Dommergaarden, Museet, til direktør Halberg.

Praktisk information 


Ledelse
Dommergaarden ledes af bestyrelsen for Ejerforeningen Dommergaarden, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesformand i de enkelte lejligheders bestyrelse. Bestyrelsens vision er, at Dommergaarden skal være den mest attraktive feriebolig i Gl. Skagen.


Ejerandelenes omsættelighed 

Hver af de 6 ejerlejligheders totale ejerskab er fordelt på de 6 ejerandele (i alt 36 ejerandele for hele Dommergaarden), som er frit omsættelige og som typisk udbydes via ejendomsmæglere, når andelsejere ønsker at sælge deres andel(e).